Aktieanalys: Lowe’s Companies (NYSE: LOW)

Stort tack till Dr. Falcon för förslaget! Om du vill vara med och påverka vad jag skriver om i framtiden, lämna gärna ett förslag här!

Idag har jag en riktigt spännande analys till er, mina kära läsare! Detta är ett bolag som i min mening är det som brukar kallas för en riktig compounder; det vill säga ett bolag som genererar värde på sina investeringar om och om igen med fantastiska resultat för aktieägarna över lång tid. Faktum är att jag använt det som exempel i flera inlägg då jag velat visa på värdeskapande principer i enlighet med min investeringsstrategi. Nu när bolaget handlas till ett historiskt rimligt pris och det fått göra entré i min portfölj så tycker jag inte att det är mer än rätt att även delge er en ordentlig analys!

Företagsbakgrund

Lowe’s Companies Inc (NYSE: LOW) är en byggvaruhuskedja för hemmafixare i USA, och är den näst största i världen i sin bransch efter landskollegan Home Depot (HD), som är ungefär 40% större sett till intäkter. Den närmaste motsvarigheten vi har i Sverige skulle jag säga är en jättekombination av Biltema och K-Rauta, och bolagets utbud innefattar bland annat hushållsapparater, byggvaror, städvaror, djurfoder, dörrar och fönster, elektricitetsvaror, golv och mattor, maskiner för värme och kyla, möbler och interior design, köks- och badrumsprodukter, trädgårdsprodukter, färg, VVS, hemsäkerhet, sport och fitness, verktyg och bilprodukter. Bolaget var tidigare verksamt över hela Nordamerika men har nu koncentrerats till endast USA med 1700 butiker över hela landet.

Bolaget rapporterar sin omsättning som ett enskilt segment för hela verksamheten. Eftersom det handlar om en detaljvaruhandlare (retailer) så är det dock viktigt att se över hur den jämförbara omsättningen (”Comparable sales”) ser ut och hur antalet butiker utvecklats över tid. Som jag diskuterade i min analys av Hennes & Mauritz så kan detaljvaruhandlare lätt få omsättningen att öka genom att bara öppna nya butiker – något som förstås kostar pengar och inte behöver vara gynnsamt. Det är därför viktigare att titta på jämförbar omsättning (det vill säga omsättningstillväxt hos redan etablerade butiker) för att se så att den underliggande verksamheten växer, inte bara antalet butiker. Helst vill man se antalet butiker och den jämförbara omsättningen öka, alternativt en ökande jämförbar omsättning med minskande antal butiker som tecken på att bolaget stänger dåliga butiker och fokuserar på de som går bra.

Lowe’s jämförbara omsättningssiffror ökade +2,6% 2019, +26,1% 2020, +6,9% 2021 och har varit några enstaka procent negativ under 2022. För 2023 räknar man med runt 0-(-2%) jämförbar omsättningstillväxt vilket jag tycker är helt okej under rådande ekonomiska förhållanden med tanke på hur bolaget utvecklats de senaste 3 åren.
Antal butiker minskade från 1977 2019 till runt 1700 nu 2023, dock har man nyligen avvecklat sitt kanadensiska segment. Antal butiker mellan 2019-2022 var i princip lika många.

Finanser

Lowe’s omsättning har ökat kontinuerligt från $53,42 miljarder 2014 till $90,6 miljarder 2022 utan något år av negativ tillväxt. Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på +5,4%.

Bolagets vinster har ökat från $2,29 miljarder 2014 till $5,63 miljarder 2022 efter en minskning från $8,44 miljarder 2021 på grund av ökande försäljnings-, administrations- och allmänna kostnader samt kostnader av engångskaraktär (bruttomarginalen 2021 och 2022 har varit densamma). Detta motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt på +9,4% mellan 2014 och 2022, +13,9% om man räknar vinsten från 2021. Vinstmarginalen ligger i allmänhet runt 6%.

Det fria kassaflödet har ökat från $3,17 miljarder 2014 till $8,77 miljarder 2022, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt på +10,7% per år. Kassaflödeskonversionsgraden uppgår till 100-150% de flesta år. Detta är ett bolag som fullkomligt trycker kassaflöde till oss aktieägare.

Lowe’s långfristiga skulder uppgår till $38,97 miljarder. Detta kan jämföras med det genomsnittliga kassaflödet de senaste 5 åren, och uppgår då till 5,71x fritt kassaflöde. Detta är på gränsen till vad jag kan tycka är högt, men då ska man komma ihåg att detta är en detaljhandlare som är beroende av långfristiga leasingskulder för fastigheterna där de är verksamma. Leasingskulder är ofta av lägre ränta och längre löptider och anses därför vara en mindre allvarlig form av skuld. Dessa skulder utgör 95% av bolagets totala skulder, och korrigerar vi för det så blir skuldsättningen 0,29x kassaflödet, det vill säga att bolaget i princip är skuldfritt.

Lowe’s kapitalkostnader (Weighted Average Cost of Capital; WACC) uppgår till 8,62%, att jämföra med avkastning på kapital (Return on Invested Capital; ROIC) på 22,83%. Detta är helt enkelt ett företag som får mycket avkastning på sina investeringar.

Kreditbetyget från S&P uppgår till BBB+, en grad under högre medelinvesteringsgrad.

Bilder från Macrotrends.net

Aktieåterköp och Utdelning

Lowe’s Companies har ett väldigt välutarbetat aktieåterköpsprogram. 2014 hade man 1,01 miljarder utestående aktier, nu har man 603 miljoner. Det innebär en minskning av antalet utestående aktier med 23% på 5 år och nästan 40% på 10 år. Detta är en av nycklarna till deras magnifika avkastning för investerarna de senaste 20 åren. I december 2022 utannonserade bolaget ytterligare $15 miljarder åsidolagda för ytterligare aktieåterköp, i en pott där de nu har $21,4 miljarder. Denna kassa räcker idag till att köpa tillbaka ytterligare 20% av bolaget till rådande aktiepris.

Förutom de massiva aktieåterköpen så har Lowe’s Companies även en årligen snabbt växande utdelning. De är en utdelningskung med 60 år av ökande utdelningar. Bolaget delar idag ut $1,05 per aktie och kvartal för en direktavkastning på 2,07% på rådande aktiekurs. Men innan man klagar på den låga direktavkastningen så bör man slänga en kik på övriga nyckeltal gällande utdelningen.
Utdelningen kostar bolaget totalt $2,4 miljarder, vilket kan jämföras med det fria kassaflödet på runt $6,3 miljarder de senaste 5 åren för en stabil utdelningsandel på 38%. I takt med att bolaget köper tillbaka aktier kommer denna kostnad att minska successivt. Utdelningstillväxten har inte varit någonting annat än exemplarisk och ser ut som följer:

 • +22,86% per år de senaste 3 åren.
 • +20,11% per år de senaste 5 åren.
 • +20,34% per år de senaste 10 åren.
 • +25,43% per år de senaste 20 åren(!!)

Det är inte många bolag som har haft i närheten av en sådan historik när det kommer till utdelningstillväxt och aktieköp, det är makalöst. Och allt tack vare en kapitalallokering där man prioriterar värdetillväxt för aktieägarna.

Om man hade köpt Lowe’s Companies för 20 år sedan till en direktavkastning på 0,32% så hade man idag haft 30,51% i direktavkastning på sin ursprungliga investering. De som köpte för 10 år sedan köpte en direktavkastning på 1,83% och har idag 12,01% på sin ursprungliga investering. De som köpte 2019 köpte en direktavkastning på 1,84% och har idag 4,2% på sin ursprungliga investering.
Detta är compounding på riktigt. Och utdelningsandelen jämfört fritt kassaflöde ligger inte historiskt högt för bolaget idag vilket innebär att liknande utveckling förstås inte är garanterad, men absolut inte omöjlig, i framtiden.

Värdering

Lowe’s Companies handlas idag för $202,84 vilket motsvarar P/E 20,27x för senaste tolv månaderna, 14,75x framåt och blended P/E18,22x. Det är inte superbilligt, men inte heller vansinnigt dyrt med tanke på ovanstående parametrar och historik. P/FCF landar idag på 20,93x. Historiskt har man i snitt handlats till ett P/E på 19,08x de senaste 20 åren.

Historiskt har bolaget haft en vinsttillväxt på 14% per år de senaste 10 åren och analytiker spår en fortsatt tillväxt runt 10% per år de kommande 5 åren. Omsättningen har samtidigt vuxit runt 6% per år. Om jag i en DCF-kalkyl beräknar fortsatt omsättningstillväxt på 4% per år med liknande marginaler som bolaget uppvisat de senaste 10 åren, P/E på 19x och förväntad avkastning som slår marknaden på 12% per år så får jag ut ett rimligt pris på $165 i dagsläget baserat på fritt kassaflöde. Detta skulle indikera en övervärdering med ca 19%.

Om jag istället tittar på FASTgraphs så är här en graf på 20 år plus analytikerestimat för 2023, 2024 och 2025 (ljust område till höger). Vinsttillväxten har i snitt varit 13,45% per år, vilket enligt Peter Lynch’s formel P/E=G motsvarar ett rimligt P/E på 15x (orange linje). Jag ser även viss svaghet i samband med recessionen 2008-2010 då vinsttillväxten var negativ. I snitt har bolaget handlats till P/E 19,08x vilket motsvaras av den blå linjen. Den svarta linjen är prislinjen, som tidigare följt den blå linjen och som vi nu kan se har fallit ned till den orange linje under 2022, med nuvarande blended P/E på 14,64x. Detta skulle indikera att bolaget i förhållande till sin historik och tillväxt nu handlas till rimligt pris; senast man kunde köpa Lowe’s till detta pris (förutom 2022) var under covid-kraschen, och innan det 2011.

Slutsatser

Det här är ett av mina absoluta favoritbolag, där jag känner att jag förstår siffrorna, jag förstår vart bolaget är på väg och jag förstår hur de skapar mer och mer värde för mig som investerare över tid. I min mening är det ett av de absolut mest högkvalitativa bolagen på den amerikanska börsen och jag är själv investerad i det, så ha min bias i beaktning när ni läser den här analysen.

Lowe’s är en 100 år gammal byggvaruhuskedja och ett känt namn i varje amerikanskt hem. Bolaget kan ses som en kombination av K-rauta och Biltema för den som är mer familjär med svenska kedjor, och har allt man kan tänka sig för hemmafixande och kontraktuellt hantverk.

Finansiellt har bolaget trots sin ålder en väldigt fin tillväxt av såväl omsättning, vinster som kassaflöden. Dessa siffror har ökat trots att man koncentrerat sin verksamhet till enbart USA och minskat antalet butiker de senaste 10 åren. Skuldsättningen är något hög men består framförallt av leasingskulder, det vill säga skulder relaterade till fastigheterna de måste ha för sin verksamhet, en mindre allvarlig form av skuldsättning.

Lowe’s är en riktig kassaflödesmaskin, och majoriteten av dessa kassaflöden går till att skapa värde till aktieägarna genom massiva aktieåterköp och en roubst utdelning som vuxit över 20% per år i över 20 år, makalöst. De som köpt bolaget någon gång de senaste 20 åren har fått fin avkastning på sin investering.

Slutligen ligger priset på Lowe’s Companies idag på en nivå som jag tycker är helt acceptabel. Det är inte det absolut största och billigaste kapet på marknaden men med tanke på vilken kvalitet det här bolaget besitter så är åtminstone jag mer än glad att betala en viss premie, och blended P/E på 14,64x är helt rimligt i mitt tycke, varför jag de senaste veckorna startat en position i bolaget. Här finns en konjunkturrelaterad risk att bolaget kan komma att prestera sämre (och bli billigare) på kort sikt, men på lång sikt tror jag att Lowe’s har goda marginaler att kunna fortsätta vara lika värdeskapande i framtiden som de varit de senaste två årtiondena.

Var medveten om att investeringar i aktier, fonder eller andra värdepapper alltid är förenligt med ett risktagande där du kan förlora hela eller delar av ditt satsade kapital. Investera därför aldrig mer pengar än du är beredd att förlora. Ingenting som läses på den här bloggen ska ses som direkta köp- eller säljrekommendationer. Dr. Dividend uppmanar alla läsare till att göra sin egen grundliga efterforskning innan eventuell sådan handel.

För full transparens: Dr. Dividend äger själv för närvarande aktier i Lowe’s Companies Inc (NYSE: LOW)

Vad tycker du om Lowes? Håller du med mig eller är jag bara biased? Kommentera gärna nedan!

Om du vill vara med och påverka vilka bolag jag analyserar i framtiden får du gärna skicka ett förslag här.

Klicka här för att prenumerera på bloggen och få information om nya inlägg och andra uppdateringar.

3 reaktioner på ”Aktieanalys: Lowe’s Companies (NYSE: LOW)”

 1. Tack för en bra analys! Alltid intressant och lärorikt att läsa dem. Ett annat konsumentnära bolag är Best Buy. Vid en anblick ser det billigt ut med PE12 och en fin direktavkastning. De har också haft en fin utveckling på utdelningen historiskt.

  Visst, det är sämre tider nu men sannolikt kommer folk även i framtiden behöva ny dator, TV, telefon. Styrkan här tycker jag ligger i att teknik snabbt blir daterad och behöver bytas, en kostnad jag tror folk långsiktigt behöver priritera.

  Långsiktig kvalitet eller value trap? Något du kollat på?
  Önskar en fin lördag,
  Jonas

  1. Hej Jonas!

   Kul att höra någon annan som har ett intresse i amerikanska bjässar. 😀 Best Buy som du nämner är faktiskt också ett bolag som jag är investerad i. Det är ju en elektronik-retailer (a la Elgiganten) vilket gör att jag vill ha koll på samma siffror som hos Lowes och H&M; antal butiker, tillväxt hos jämförbara butiker. I min mening så har Best Buy likt Lowe’s jättefin kapitalallokering där de konsoliderar antalet butiker till mer välfungerande butiker (dock såg man 10% minskning i jämförbar butiksomsättning – detta har sannolikt med covid- och inflationseffekter att göra i min mening men är något att hålla koll på) och mycket av överskottspengarna går tillbaka till aktieägarna genom återköp (22% av bolaget på 5 år) och utdelning.

   Fortsätter de på det här viset ser det ju jätteattraktivt ut, och i min mening ligger risken framförallt i minskad omsättning relaterat till att de säljer mycket diskretionella varor som folk kanske inte lägger så mycket pengar på i en lågkonjunktur. Nu var senaste kvartalsrapporten ganska svag men där finns fortfarande marginaler att ta av och jag håller kvar min position och är försiktigt optimistisk, men kommer förstås att följa utvecklingen 🙂

   Man kanske skulle göra en full analys av bolaget här på bloggen framöver? 😉
   Trevlig Helg!
   Dr. Dividend

   1. Tack för svar. Fritt fram för en analys tycker jag 🙂

    Ja, klart är ju att konjunkturen kommer påverka dem. Kan de bara hålla uppe marginalen går de väl rätt starka ur en konjunktursvacka tänker jag. Värderingen avskräcker i vart fall inte i nuläget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *