Aktieanalys: Tesla Inc (NASDAQ: TSLA)

Stort tack till Två Månadslöner för förslaget! Det gjordes nyligen en intervju med mig på hans blogg som du hittar här.

Åh Tesla. Den senaste tjurrusningens heliga gral. Teknikbolaget som är kamouflerat som ett bilbolag med en VD som leder mänskligheten framåt och snart startar en ny civilisation på Mars. Skämt åsido, men Teslas trogna anhängarbas gör det verkligen till ett bolag i särklass på den amerikanska börsen. Och de svenska investerarna tycks hänga efter då bolaget månad efter månad ligger högst på listorna över populäraste investeringarna och flest nya ägare i USA. Men hur ser bolaget egentligen ut under huven? Aktien är ned ca 55% i år, utgör det nu ett köpläge eller har bolaget bara gått från en övervärdering i jonosfären till stratosfären? Låt oss ta reda på det!

Företagsbakgrund

Tesla Inc (TSLA) är framförallt kända för att designa, utveckla, producera, försälja och leasa elektriska fordon inklusive modellerna 3, Y, S och X. Inom fordonssegmentet i företagsstrukturen innefattas även försäljning av fordonsrelaterad service, andrahandsförsäljning av begagnade fordon, merchandise och försäkringsprodukter. Förutom fordonssegmentet har Tesla Inc. även ett energisegment, där de designar, producerar, installerar, säljer och leasar produkter för generering och lagring av solenergi, framförallt via produkterna Powerwall och Megapack, samt relaterade produkter. Teslas marknadsvärde uppgår i skrivande stund till $614,8 miljarder.

Av segmenten i Teslas försäljning så står Fordonssegmentet, det vill säga försäljning och leasning av bilar samt relaterade produkter, för 87,1% av omsättningen i bolaget. Övriga segment utgörs av Energiproduktion och Lagring (5,2%) och Service och Övrigt (7,7%). Av dessa segment tycks samtliga vara vinstdrivande på bruttomarginalbas, men ytterst marginellt så i de två mindre segmenten. Bruttomarginalen för fordonssegmentet ligger på ca 27%.

Morningstar anser att Tesla Inc har en smal moat, och att de främsta uppsidorna ligger i Teslas branding, höga utgångspris och fördelar med att vara först på marknaden med elektriska fordon av hög kvalitet. De vill dock poängtera att det fortfarande finns stora risker med att investera i aktien inklusive osäkerheten kring övergången till den nya fordonsteknologin, höga nuvarande priser på deras produkter och möjligheterna för motståndare att producera mer prisvänliga alternativ. De poängterade också redan 2020 (då aktiepriset stod mellan $130-150 korrigerat för senaste split) att prissättningen är hög i jämförelse med vad bolaget presterat och att man ser stora risker i samband med lågkonjunktur eller recession. Med tanke på elbilarnas framtåg de senaste åren inklusive nya produkter från mer traditionella bilbolag håller jag med om denna analys.

Du kan läsa mer om ”moats” i min förklaring av min investeringsstrategi. Avsnittet om moats hittar du här.

Finanser

Teslas intäkter över de senaste 10 åren har ökat exponentiellt år för år, från $1,7 miljarder 2013 till $74,86 miljarder 2022. Det motsvarar en intäktsökning av hela 4400% på 10 år!

Vinsterna har också haft en starkt positiv trend. 2013 såg bolaget förluster om -$147,7 miljoner. Tesla gick med förlust fram till 2020, då man bröt denna trend och sedan dess har vinsterna ökat till $11,2 miljarder 2022. Vinstmarginalen för 2022 var således ca 15%. Det är mer än dubbelt så högt som både Toyota, Honda, Ford och Volvo Car.

Teslas fria kassaflöde har liknande trend som vinsten, och såg negativa belopp på -$1-2 miljarder årligen fram till 2019, då kassaflödet vände och blev positivt. 2022 producerade bolaget ett fritt kassaflöde på $8,9 miljarder. Kassaflödeskonversionen som del av vinsterna var 71% 2021 och 79% 2022, vilket jag tycker är starkt för ett bolag som fortfarande är i tidig tillväxtfas.

Om man ser till balansräkningen så ligger Teslas långfristiga skulder idag på $8,7 miljarder, vilket motsvarar 3,43x fritt kassaflöde de senaste 5 åren. Detta är makalöst lågt med tanke på vilka stora investeringar de gjort de senaste åren i diverse stora produktionsanläggningar och nya produkter. I detta ska även noteras att kassaflödena under 2017 och 2018 var negativa, och fortsätter man att producera ett växande och positivt fritt kassaflöde i framtiden så kommer skuldsättningen att se ännu bättre ut.

Tesla har dock väldigt höga kapitalkostnader, och WACC (Weighted Average Cost of Capital) ligger på hela 17,8%. Detta representerar då sannolikt inte höga skuldkostnader utan snarare en hög kapitalkostnad från investerare som förväntar sig hög avkastning från bolaget framöver. Teslas avkastning på kapital (Return on Invested Capital, ROIC) ligger för närvarande på 27,38%, vilket ändå gör att man producerar värde för aktieägarna över tid.

Kreditbetyget från S&P ligger på BBB, vilket motsvarar lägre investeringsgrad.

Du kan läsa mer om analys av företagsfinanser i min förklaring av min investeringsstrategi. Avsnittet om företagsfinanser inklusive förklaringar till olika begrepp jag använder hittar du här.

Bilder från Macrotrends.net

Aktieåterköp och Utdelning

Tesla späder ut sina aktieägare ordentligt. Under de senaste 10 åren så har bolaget ökat sina utestående aktier med 90%, från 1,83 miljarder till 3,47 miljarder (diluted). Det innebär alltså att om du köpte en Tesla-aktie 2013 så äger du idag hälften så mycket av bolaget procentuellt som du gjorde när du skaffade denna. Om jag ska vara ärlig så är jag dock inte jättebesviken över denna trend. I min mening så har Teslas aktie varit extremt övervärderad framförallt under senaste åren. Att bolaget säljer ut fler aktier när priset är dyrt, och omvänt köper tillbaka aktier när priset är billigt kan vara ett tecken på gott handhavande av investerares pengar. Om så blir fallet återstår att se.

Tesla Inc delar för närvarande inte ut någon utdelning och har inte gjort så under bolagets livstid.

Värdering

Nu kommer vi till den svåra, och sannolikt även något kontroversiella delen av denna analys. Värdering av snabbt växande tillväxtaktier är väldigt svårt med tanke på att den är helt beroende av bolagets fortsatta tillväxt, samtidigt som företag inte kan växa fort för evigt, vilket ger större spekulation i analysen. Jag resonerar att man någonstans måste prisa in en normalisering av Teslas värdering till normala nivåer, det vill säga ett P/E runt åtminstone 20-25x.

Teslas P/E ligger idag på ca 60x på löpande 12 månader, och motsvarande 36x för kommande 12 månader om man litar på analytikerna. Det innebär att man måste räkna med åtminstone en fördubbling av Teslas vinster om inte till och med en tredubbling (eller motsvarande fall i aktiepris) innan man kan komma ned till dessa 20-25x och ändp börja tjäna pengar på sin investering. Är det möjligt? Absolut, men kom ihåg att cyklikaliteten hos fordonsproducenter ofta är hög och att det finns stor risk att kommande 10 år inte blir lika spikraka som de senaste 10 (se Volvos prisgraf under 2008-2009 om du inte tror mig). Att titta på vad bolaget har handlats för de senaste 5-10 åren utelämnar jag då jag inte tycker att det tillför så mycket i just denna analys.

Om man i en diskonterad kassaflödesanalys (DCF) lägger in en intäktsökning på 25% per år de kommande 10 åren (motsvarande en 900% ökning i intäkter totalt och ca hälften så snabb tillväxt som senaste 10 år) i kombination med en vinstmarginal som ligger på 11% (mitt emellan de 7% som vanliga bilbolag gör och de 15% som Tesla gjorde senaste året) och ett P/E 25 så får man, med en önskad årlig avkastning på 12% som slår marknaden, ut ett rimligt pris idag på ca $180. Om man bibehåller samma siffror i övriga fält och sänker vinstmarginalen till 7% så hamnar man på $140. Man måste dock vara medveten om att man då även estimerar att Tesla om 10 år kommer att ha intäkter om nästan $700 miljarder, vilket är 3 gånger högre än vad världens största bilbolag, Toyota, har idag och högre än vad bolaget med högst intäkter i världen, Walmart, har idag.

Vill man göra en DCF-kalkyl där man tror att Tesla om 10 år blir lika stort som Toyota är idag så motsvarar det en tillväxttakt (CAGR) från idag på 12,5% i snitt. Den tillväxtgraden med 11% vinstmarginal, P/E 25 och 12% årlig avkastning skulle ge Tesla ett rimligt pris på $70.

Slutsatser

Till alla Teslafans där ute är jag ledsen, men detta är i första hand ett bilbolag. 87% av Teslas intäkter kommer från försäljning av bilar och även om bolagets övriga segment är intressanta så utgör de inte några signifikant vinstdrivande delar av bolaget idag. Tesla var först ut med bred lansering av riktigt högkvalitativa elektriska fordon men företaget bedöms av analytiker att ha en hög risk att möta kraftig konkurrens från andra bilproducenter i takt med att marknaden för elektriska bilar växer sig större och konkurrenskraftigheten bedöms som låg.

Finansiellt är bolaget riktigt vackert. Exponentiellt ökande intäkter som nu översätts i positiva vinster och kassaflöden med dubbelt så fina marginaler som ett traditionellt bilbolag och låg skuldsättning. Frågan är dock om dessa marginaler på sikt är hållbara med ökad konkurrens i framtiden eller om bolaget behöver pressa priserna och, om så blir fallet, om den höga finansiering som bolaget har från investerare idag kan fortgå eller om de kommer behöva ta upp mer skulder. Det ser ut som ett kvalitetsbolag idag men hur ser det ut imorgon?

Teslas värdering jämfört andra bilbolag, oktober 2021.

Det stora problemet som jag ser med Tesla är dess värdering. Företaget värderas idag högre än vad både Toyota, Volkswagen, Ford och Honda gör tillsammans och med dagens aktiepris får man räkna med att bolaget tripplar sina nuvarande intäkter innan man överhuvudtaget börjar tjäna pengar såvida P/E inte fortsätter att ligga över 30x. Tror man att bolaget är tre gånger så stort som dagens största bilbolag som 10 år så kan man dock få lika mycket avkastning i Tesla som man kan få i många andra bolag idag till betydligt lägre risk.

Personligen rör jag inte Tesla till nuvarande värdering, och det är samtidigt väldigt svårt för mig att hitta ett bra pris där jag skulle känna att jag får tillräckligt bra säkerhetsmarginal för att börja investera. Jag tror personligen att, baserat på Teslas nuvarande verksamhet, så ligger mitt målpris runt $70-80, och tror alltså att aktien kan falla mer än 50% till från nuvarande pris på sikt (vilket kan vara högt värderat). Jag skulle dock kunna tänka mig att börja köpa bolaget lite dyrare och snitta ned mitt pris efterhand. Anledningen till detta är det fokus på produktionsanläggningar och även övrig teknologi som Tesla har visat de senaste åren och som skulle kunna göra företaget till mer än ett bilföretag i framtiden. Jag tror personligen att Tesla kommer vara ett av de företag som står som huvudrollsinnehavare i den aktiebubbla som vi haft under 2020-2021 och att prisgrafen hos företaget på sikt kommer att se ut som den hos Intel, Cisco och Ericsson under 2000-talet.  

Var medveten om att investeringar i aktier, fonder eller andra värdepapper alltid är förenligt med ett risktagande där du kan förlora hela eller delar av ditt satsade kapital. Investera därför aldrig mer pengar än du är beredd att förlora. Ingenting som läses på den här bloggen ska ses som direkta köp- eller säljrekommendationer. Dr. Dividend uppmanar alla läsare till att göra sin egen grundliga efterforskning innan eventuell sådan handel.

För full transparens: Dr. Dividend äger för närvarande själv inte aktier i Tesla Inc (TSLA).

Vad tror du kommer att hända med Tesla? Håller du med mig eller har jag missat något? Kommentera gärna nedan!

Om du vill vara med och påverka vilka bolag jag analyserar i framtiden får du gärna skicka ett förslag här.

Klicka här för att prenumerera på bloggen och få information om nya inlägg och andra uppdateringar.

Externa Länkar

Killarna från YouTube-kanalen EverythingMoney gjorde en bra djupgående analys av Tesla i september där de gick igenom företagets finanser och tillväxtpotentialen i framtiden.

6 reaktioner på ”Aktieanalys: Tesla Inc (NASDAQ: TSLA)”

 1. Som vanligt lysande analyserat
  Elbilbranschens känns Grönköpings marknad. Tesla kan lika gärna köra rakt ner i diket….

  Ang självkörande, kommer aldrig att fungera så länge vi vanliga chaufförer finns på samma körbana,,
  🙂

 2. Vad har du för tankar kring självkörande bilar som Tesla håller på att utveckla? Dom är ledande i det också. Sen fanns det artiklar om att Tesla samlar extremt mycket data i omvärlden, vilket blir bara större för varje dag som går. Andra bilmärken kommer vilja köpa det. Tesla är enda som har det.

  Mycket bra inlägg!

  1. Hallå! Tack för din kommentar 🙂
   Jag tror absolut att självkörande bilar är framtiden, i en värld av självkörande dammsugare och futuristiska robothundar (jag tänker på Boston Dynamics) så känns ju det nästan som oundvikligt, sen får man tycka vad man vill om det. Och jag älskar Tesla som bolag och deras produkter, deras bilar känns fantastiska att köra.
   När det kommer till hur jag lägger mina pengar på börsen så väljer jag dock att investera på basen av det jag ser, inte vad företag kanske gör eller inte gör i framtiden. Tesla är ju de enda som, mig veterligen, har ett autopilotprogram som fungerar idag men jag vet att både Apple och Google (via Waymo) jobbar på liknande teknik. Det kommer kosta pengar, det kommer finnas konkurrenter (sannolikt fler än 2 och samarbeten med andra bilbolag) och vi vet inte hur vinstdrivande något sådant kommer att vara. Samma sak gäller datainsamling och försäljning; Apple och Google har stor infrastruktur för sånt också.

   Man kan spekulera fram och tillbaka om alla möjliga utvecklingspotentialer. Nu har vi haft 10 år av i princip gratis pengar (lån med låga räntor) till utveckling av ny teknik och företag har kunnat ta ut svängarna ordentligt i riskfyllda investeringar. Jag väljer att inte försöka gissa om något sånt utan se vad bolaget producerar i kassaflöden idag och vad de kassaflödena kostar med en (förhoppningsvis för) konservativ beräkning till imorgon. Jag vet att Tesla för mig måste trippla sina vinster på relativt kort tid för att vara värda dagens pris. Det kanske de lyckas med men det finns även stor risk att de inte gör det, och då kan jag köpa betydligt stabilare, tråkigare bolag som kan ge samma avkastning med lägre risk.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *