Min Investeringsstrategi

Att investera sina pengar på aktiemarknaden kommer ofta med mycket osäkerhet, oro och funderingar. Jag tror att de flesta av oss har hört talas om att aktiemarknaden på lång sikt alltid rör sig uppåt, att vissa kan leva enbart på utdelningar, att man ska köpa lågt och sälja högt eller att någon specifik sektor eller specifikt bolag kommer att ”gå bra” på kort sikt. Det finns lika många åsikter och strategier som det finns investerare, och som nybörjare såväl som erfaren så kan det vara svårt att hålla rätt på vad man egentligen vill och gör med sina investerade pengar. Jag vet åtminstone att jag kände det när jag intresserade mig av investering men inte hade någon formell högre utbildning i ekonomi eller företagsamhet.

Vad vi nog alla kan hålla med om är att ingen vet vad som kommer hända i framtiden, inte om två veckor och inte heller om två år. Ingen vet vilken nästa stora trend blir, ingen vet säkert vilken sektor som kommer att stå sig bra och ingen vet när nästa recession eller högkonjunktur kommer att slå till. Vad vi kan vara säkra på är att aktiemarknaden kommer att svänga åt båda håll om vi håller oss investerade tillräckligt länge, och till och med Warren Buffett och Charlie Munger har sett sin förmögenhet i Berkshire Hathaway tappa -50% av sitt värde vid flera separata tillfällen under årens lopp och de har ändå haft enorm framgång på börsen. Under de senaste 100 åren har vi upplevt två världskrig (och en herrans massa andra krig), ekonomiska depressioner, användande av atombomber, globala pandemier, terrorattentat och mord på folkkära ledare och alla andra möjliga hemskheter man kan tänka sig, och ändå så har aktiemarknaden i sin helhet hela tiden gått uppåt.

På grund av detta brukar det sägas att investering till 20% utgörs av siffror och 80% av psykologi, det vill säga att den största delen i att bli framgångsrik på börsen är att hålla huvudet kallt när det svänger. Det är dock min absoluta tro att om man har en strategi och process för att åtminstone till viss del förstå de första 20% så kommer de övriga 80% att bli oerhört mycket lättare.

I denna del av bloggen vill jag dela med mig av min strategi och process för att hitta, analysera, värdera och slutligen sätta ett målpris på aktier som jag blir intresserad av. Den bygger referensramar för mig så att jag kan hålla mig lugn och förhoppningsvis utnyttja svängningarna i marknaden till min fördel snarare än att behöva oroa mig för dem. För när jag köper en aktie så köper jag en del av ett företag och får rätt till de vinster och kassaflöden som det bolaget producerar, och om jag då kan räkna mig ut till vad jag tycker att bolaget är värt i förhållande till detta så vet jag vad jag ska göra när det går upp (sälja av?) eller ned (köpa mer? Eller har bolagets fundamentala egenskaper förändrats till det sämre?).

Min strategi är i grund och botten en buy-and-hold-strategi baserad på teorin kring värdeinvestering och Dividend Growth Investing (utdelningsinvestering med tillväxt), det vill säga liknande strategier som används av Warren Buffett, Charlie Munger, Peter Lynch med flera andra stora investerare. Jag vill helst kunna köpa mina bolag med mycket lång tidshorisont (helst 20-30 år om inte ännu längre) och sedan bara hålla kvar dem och låta dem skapa ränta-på-ränta-effekt (”Compounding”). Det betyder inte att min strategi, eller alla delar av den, passar lika bra för dig som läser denna bloggen, men jag hoppas att den ska kunna bidra med inspiration för att du själv ska kunna bygga upp en investeringsstrategi som passar dig och dina ekonomiska förhållanden.

Och kom förstås ihåg att investering i aktier och fonder alltid är förenligt med ett risktagande och att man aldrig ska placera mer pengar på börsen än man har råd att förlora då aktier både kan gå upp och ned i värde. Många rekommenderar även att man regelbundet allokerar en del av sin portfölj till breda indexfonder (ex. S&P 500, Dow Jones, OMX Stockholm PI) med låg avgift för att följa marknaden som helhet för att minska riskerna som kommer med investering i enskilda aktier.

Min strategi finns publicerad på bloggen i 5 delar:

Del 1: Att hitta kvalitetsaktier och bedöma deras "Moat"

I denna del går jag igenom hur jag gör för att överhuvudtaget hitta potentiella bolag som jag vill analysera, hur jag får en överblick över verksamheten och hur jag gör för att skatta bolagets konkurrenskraftighet ("Moat", "Vallgrav")

Del 2: Intäkter, Vinster, Skulder och Kassaflöden

I denna del går jag igenom fundamentala siffror för att bedöma ett bolags lönsamhet och hur mycket pengar det genererar som jag som aktieägare sedan kan ta del av. Jag förklarar begrepp så som Intäkter (Omsättning), Vinster och Kassaflöden, vad de är och hur man skattar deras tillväxt. Jag tittar även närmare på hur man uppskattar ett bolags skuldsättningsgrad, allt inom ramarna för rapportdelarna Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys.

Del 3: Aktieåterköpen och dess Värdeskapande Effekter

Målet med min investering är att hitta bolag med stabila och växande vinster och kassaflöden med förhållandevis låg risk. Dessa kassaflöden kan bolagen sedan använda för att skapa mervärde för oss investerare direkt genom aktieåterköp och utdelningar, eller återinvestera tillbaka i bolaget. Aktieåterköpen är en ofta underskattad del av ränta-på-ränta-effekten som kan ge stora resultat över lång tid, och hur det går till tittar jag närmare på i denna del.

Del 4: Allt Du Behöver Veta om Utdelningar

Utdelningar, det vill säga kontanta utbetalningar till alla aktieägare, är en mycket uppskattad del av investeringen som många bygger sina hela strategier runt. Men för att kunna ta del av växande utdelningar över lång tid så måste man se till att bolagen man äger har råd att fortsätta betala ut dem, och ibland behöver inte hög eller frekvens utdelning betyda bättre avkastning. Allt detta och hur man analyserar utdelningstillväxt går jag igenom i denna del.

Del 5: Hur jag Värderar Bolag och Sätter Mitt Målpris

När man slutligen fått en känsla för hur bolaget producerar pengar och hur de distribuerar värdet av dessa till mig som aktieägare genom aktieåterköp och utdelning så blir den sista frågan: Vad är dessa kassaflöden värda på sikt och vad ska jag betala idag för dem? Strategier som jag använder för att utvärdera värde både privat och i mina aktieanalyser på bloggen går jag igenom här.

Inläggen ovan representerar den investeringsstrategi som jag idag använder i mitt privata sparande och investerande i enskilda aktier. Jag förbehåller mig dock rätten till att ändra min strategi över tid; jag kommer då att uppdatera dessa inlägg ovan och försöka att förmedla mig tydligt om vilka förändringar jag gör. Investering är ett konstant lärande för oss alla, inklusive mig, och jag tycker att man ska vara lyhörd för nya idéer och metoder som man plockar upp under tidens gång.