Mina Fem Sämsta Investeringar

För några veckor sedan så lade jag ut ett inlägg med mina fem bästa investeringar, där jag helt enkelt listade de fem bolag som har sett störst prisutveckling sedan jag köpte dem. I många fall handlade det om kvalitetsbolag som jag värderat noggrant och som jag köpte när de kom ned till för dem okaraktäristiskt låga priser med god säkerhetsmarginal att skapa marknadsslående avkastning över tid. Men sen så har vi ju den där andra ändan av spektrumet i portföljen, de där investeringarna som inte blev som man tänkt sig, eller åtminstone inte ännu…

Jag tror på att det viktigaste man kan ha med sig när man investerar i enskilda aktier är en process som man tror på till den grad då man vågar löpa linan ut med de investeringar man tar sig an. Den processen kan se olika ut hos olika investerare beroende på ekonomisk bakgrund, risktolerans, mål och så vidare men jag tror att det viktigaste är att den finns så att man inte hamnar i tankebanor som ”mitt innehav gick back 50%, vilken dålig investering” eller ”utdelningen sänktes, nu säljer jag”. 50% prisförlust i en aktie kan likaväl tolkas som ytterligare 50% rea och en utebliven utdelning kan ha bra fundamentala anledningar som röjer vägen för större potentiell tillväxt i framtiden. Vissa värdeinvesterare (mig själv inkluderat) blir ofta gladare när pris går ned och man kan köpa billigt än när det blir dyrare, någonstans är det psykologiskt liksom svårare att snitta upp sitt genomsnittliga anskaffningsvärde.

Det finns flera exempel från de stora värdeinvesterarna på kraftiga portföljförluster som sedan visat sig vara några av deras bästa investeringar. I en känd intervju sa Charlie Munger att Berkshire Hathaways portfölj sett sitt värde rasa -50% vid tre separata tillfällen det senaste århundradet utan att han slutat investera eller sålt av för det. Likaså finns historien om när Peter Lynch köpte Kaiser Industries när han var företrädare för Fidelity Magellan Fund med anchoring bias när aktien bara föll och föll och föll för att slutligen ge enorm avkastning när bolagets innehavs värde realiserades genom utdelningar av tillgångarna, se länken nedan:

Men som Lynch också säger i videon så är det inte alla företag som kommer tillbaka från en kraftig nedgång, och man ska inte köpa ett bolag bara för att det går ned. Återigen handlar det om att veta vad man köper och framförallt varför man köper det. Ju mer man vet, desto mindre orolig blir man vid stora svängningar på börsen och kan utnyttja dem bättre till sin fördel.

Med det sagt ska jag nu gå in på de 5 bolag som jag har i portföljen som har tappat mest i pris sedan jag köpte dem. Det är inte nödvändigtvis de sämsta investeringarna jag någonsin gjort, för varje bolag finns en anledning till att jag äger det men även riskfaktorer som gör att andra investerare inte ser samma värde som jag gör. Bolag där min fundamentala hypotes kring varför jag äger bolaget slås sönder kommer jag att sälja till vinst eller förlust, och bra exempel på detta har ni i Electrolux som jag sålde i februari, AT&T och Omega Healthcare Investors som jag sålde i januari och Castellum som jag sålde i november.

Nu till de fem bolagen, i omvänd ordning för spänningens skull! Avstämningsdag 2023-03-06

 1. Alibaba Group Holding Ltd (BABA)
  Inköpsdatum
  : 2022-01-12, 2022-01-28, 2022-02-16
  Genomsnittligt inköpspris: SEK 1155 (USD 110,6)
  Nuvarande pris: SEK 947 (USD 90,77)
  Resultat: -18,05%

Alibaba (BABA) beskrivs som Kinas svar på Amazon. Precis som Amazon så har man flera olika verksamheter som faller in under samma tak; man har en stor e-handelsplattform med detaljhandelsvaror innehållande allt mellan himmel och jord, de har en stor Cloud Computing-plattform, en plattform för trådlösa betalningar, underhållningsservice (framförallt liknande Ticketmaster/Live Nation i västvärlden) med mera.

Till skillnad från Amazon så har Alibaba dessutom haft fina finansiella nyckeltal med ökande omsättning, vinster (dock inte de senaste två åren på grund av engångskostnader) och kassaflöden samt en mycket stabil balansräkning. Bolaget har ett aktieåterköpsprogram som spänner om $15 miljarder (motsvarande 6,5% av företaget) fram till 2025 och värderas idag till ett P/FCF på 10x och blended P/E på 11,5x, väldigt lågt för ett bolag som vuxit sina vinster med i snitt +15,6% per år sedan 2015.

Så vad är haken? Haken är Kina. Med ökande oro i omvärlden efter Rysslands vidriga attack mot Ukraina så har tilliten för även Kina börjat knaka i fogarna, speciellt då man oroar sig för en invasion av Taiwan. Dessutom har ytterligare anspänningar i handelsavtal mellan USA och Kina uppstått med hot om att avlista bolaget från New York-börsen och misstro från investerare om de siffror som kinesiska bolag rapporterar verkligen stämmer. Därav finns även misstro mot Alibaba.

Vad gäller min position i bolaget så håller jag kvar den. Jag är nöjd med positionens storlek och det rör mig inte i ryggen att jag ligger back nästan -20% på innehavet. Alibaba fortsätter att vara, så vitt jag vet, en fantastisk spelare på den kinesiska börsen i ett land vars tillväxt är den snabbaste i världen och storlek förväntas gå om USA inom ett par år.

 1. Tyson Foods Inc (TSN)
  Inköpsdatum
  : 2022-08-08
  Genomsnittligt inköpspris: SEK 823 (USD 78,76)
  Nuvarande pris: SEK 616,9 (USD 59,05)
  Resultat: -25,07%

Tyson Foods (TSN) är en multinationell, nästan hundra år gammal verksamhet som processar och marknadsför köttprodukter, framförallt kyckling, fläsk och nötkött till den amerikanska marknaden. Det är det näst största företaget som håller på med den här formen av verksamhet i världen. Finansiellt har Tyson Foods haft kontinuerligt ökande omsättning, vinst och kassaflöde det senaste årtiondet som de har använt till kontinuerliga aktieåterköp och en utdelning som vuxit varje år i 11 år i rad, innan det hade de en fast mycket låg utdelning.

Vad som varit problemet för Tyson Foods den senaste tiden är en kombination av höga omkostnader, stort varulager med så kallad bullwhip-effekt (hög efterfrågan leder till att man köper in mycket lager varefter snabbt fallande efterfrågan gör att man blir fast med varulager som blir svårsålt). Detta har framförallt påverkat bolagets fria kassaflöde kortsiktigt, dock inte till den punkt då de inte kan betala sin utdelning (bolaget höjde faktiskt utdelningen i november förra året). Priset idag är ett P/E på 8x men ett P/FCF på 26,6x just nu med det sänkta kassaflödet. En extremt långtråkig investering som borde hämta sig när dessa kortsiktiga motvindar blåst över. Jag har en liten post i portföljen som jag mycket väl skulle kunna utöka men jag har sett andra investeringsmöjligheter den senaste tiden som varit mer intressanta.

 1. Medical Properties Trust Inc (MPW)
  Inköpsdatum
  : 2022-06-01, 2022-10-27
  Genomsnittligt inköpspris: SEK 156,7 (USD 14,99)
  Nuvarande pris: SEK 110,17 (USD 10,52)
  Resultat: -29,84%

Medical Properties Trust (MPW) är en real-estate investment trust (REIT), ett fastighetsbolag i USA, som fokuserar på sjukvårdsbyggnader. Bolaget har en stor portfölj av sjukvårdsinrättningar inklusive sjukhus, akutsjukhus, rehabiliteringscenter och psykiatriska vårdenheter som spänner geografiskt över USA, stora delar av Europa och Australien.

Detta är utan tvekan det mest dramatiska bolaget i min portfölj, och det säger inte lite med tanke på nummer 5 och nummer 1 på den här listan. Medical Properties Trust har varit i mycket blåsväder det senaste året. Bolaget har en relativt koncentrerad portfölj med hyresgäster där den största av dessa, Steward Health Care (~26% av hyresintäkterna), visade sig ha problem med sin balansräkning i slutet av förra året. För att avhjälpa denna lånade Medical Properties Trust ut pengar till Steward för att lösa den kortsiktiga ekonomiska krisen och ha kvar dem som hyresgäst. Detta lyckades och nu rapporterade bolaget att Steward har ekonomi för att kunna fortsätta betala hyran. När denna dramatik blåste över framkom det att ytterligare en av bolagets hyresgäster, Prospect Medical Holdings, hade problem med hyran. Prospect står för 11,5% av intäkterna.

Många menar nu även att Medical Properties Trust inte varit tillräckligt transparenta med vad som pågått i företaget, de står under flera juridiska utredningar på uppdrag av aktieägare och är nu kraftigt blankade till 18% av bolagsvärdet – bland annat av Viceroy, blankarfirman som blankade Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

Jag håller just nu kvar min position i bolaget, men köper i dagsläget inte ytterligare aktier av förklarliga anledningar. Räntetäckningsgraden hos kvarvarande hyresgäster frånsett Prospect har sett goda ut i de finansiella rapporter jag har sett och skulle bolaget vända detta så finns en potentiell uppsida upp mot USD 17-18 baserat på tidigare värderingar, och då har jag inte räknat in utdelningen som idag ligger på 11% direktavkastning.

 1. Medifast Inc (MED)
  Inköpsdatum
  : 2022-03-25
  Genomsnittligt inköpspris: SEK 1618,5 (USD 170,94)
  Nuvarande pris: SEK 1126,8 (USD 105,77)
  Resultat: -31,68%

Medifast (MED) är ett bolag som producerar, distribuerar och säljer produkter för viktminskning samt har ett hälsocommunity, Optavia, där de lär upp viktminsknings- och hälsocoacher som i sin tur kan ta klienter i privat verksamhet, med viss kommission tillbaka till Medifast.

Finansiellt ser bolaget fantastiskt ut, med ökande intäkter, vinster och kassaflöden, skuldfrihet och ett kraftigt återgivande av värde till investerarna i form av aktieåterköp och utdelning som ger en ROIC på vansinniga 76%. Med de resultat som bolaget presenterade i Q4 så såg det ut som att de kommer att kunna fortsätta med denna trend då de nu har skapat ordentligt med säkerhetsmarginal för utdelningen som är nere på en andel på 40% av fritt kassaflöde.

Jag förstår faktiskt inte fundamentalt varför Medifast har tryckts ned i marken så fruktansvärt det senaste året, om det inte helt enkelt handlar om lågkonjunktursoro och att detta kanske är något av en mer diskretionell produkt och ett relativt litet bolag. Priset är idag P/E 8x och P/FCF på 6,5x med en direktavkastning på 6% som just nu alltså ser täckt ut, och bolaget har ökat sin utdelning ordentligt varje år sedan den infördes 2015. Jag överväger faktiskt att öka upp min position i bolaget till dessa priser och trycka ned mitt genomsnittliga inköpspris lite.

 1. Intel Corp (INTC)
  Inköpsdatum
  : 2022-01-10, 2022-01-28, 2022-05-06, 2022-07-29, 2022-09-19
  Genomsnittligt inköpspris: SEK 424,3 (USD 40,59)
  Nuvarande pris: SEK 272,1 (USD 25,99)
  Resultat: -35,99%

Intel är världens näst största tillverkare av halvledare, och för en fullständigt bakgrund om bolaget och dess finanser så vill jag hänvisa till min nyligen publicerade aktieanalys om bolaget, som du hittar här.

Bolaget har hamnat i en del blåsväder det senaste året sedan man utannonserade stora investeringar för att helt omstrukturera bolagets verksamhet. Man har i många år fallit efter i halvledarkvaliteten efter framförallt bolag som AMD och TSMC, och vill nu åter cementera sin plats som en stor spelare på halvledarmarknaden. Uppdatering av halvledarteknik kräver stora investeringar i ny teknik samt plats att rymma denna teknik i form av nya stora fabriker, vilket Intel aggressivt genomförde under 2022 med globala förvärv, inköp av den senaste tekniken för chiptillverkning av ASML samt byggandet av två nya stora fabriker för halvledartillverkning på hemmaplan i USA.

Effekten av detta har blivit att bolagets kassaflöde, förstås, gjorde en ordentlig vurpa och i kombination med att den cykliska halvledarverksamheten nu i allmänhet går på knäna på grund av den stundande lågkonjunkturen fanns inte pengar kvar i bolaget att dela ut den 5% höga direktavkastning som normalt äter upp halva bolagets tidigare kassaflöde. Inte så konstigt, tycker jag, men det är många investerare som blivit upprörda över de kraftiga utgifterna och den 66%-iga reduktionen av utdelningen. I min mening är detta ett typiskt exempel på att alla investerar på lång sikt tills det börjar svida ordentligt i plånboken, och såg man inte risken för detta så har man nog inte gjort tillräckliga efterforskningar i bolaget från början.

Jag är inte missnöjd med att ha en position i Intel. Tvärtom så har det inte hänt någonting i bolaget som jag inte förväntat mig, och mitt enda misstag har varit att jag köpt in en för stor position för tidigt då jag inte förutsåg riktigt hur tufft det skulle bli.  Nu har jag is i magen, skulle aktien sjunka kraftigt finns utrymme att dryga ut positionen lite till, annars har jag inga problem med att hålla denna positionen ett par år fram tills jag förhoppningsvis ser effekt av dessa massiva investeringar runt 2025-2027 som planerat. Och skulle det inte fungera av en eller annan anledning, ja först då uppstår de fundamentala förändringar i bolaget som gör att min hypotes sviker mig och jag får sälja till förlust.

Var medveten om att investeringar i aktier, fonder eller andra värdepapper alltid är förenligt med ett risktagande där du kan förlora hela eller delar av ditt satsade kapital. Investera därför aldrig mer pengar än du är beredd att förlora. Ingenting som läses på den här bloggen ska ses som direkta köp- eller säljrekommendationer. Dr. Dividend uppmanar alla läsare till att göra sin egen grundliga efterforskning innan eventuell sådan handel.

Tyckte ni att detta var ett intressant upplägg och något jag bör fortsätta med med jämna mellanrum på bloggen? Vilka är era egna sämsta investeringar från de gångna åren? Kommentera gärna nedan!

Om du vill vara med och påverka vad jag skriver om i framtiden får du gärna skicka ett förslag här.

Klicka här för att prenumerera på bloggen och få information om nya inlägg och andra uppdateringar.

9 reaktioner på ”Mina Fem Sämsta Investeringar”

 1. Kort fråga eller fundering om du kan förklara hur resonemangen bakom dina beslut för MPW respektive Omega Healthcare Investors (som du enligt tidigare inlägg valde att helt gå ur väl?) skiljde sig åt? Kanske handlar det främst om pris/värde för riskerna med verksamheten verkar vara desamma? Kanske landar man vid skulderna då… ja, du får gärna säga hur du tänkt. =)

  1. Hej August! En mycket bra fråga! 😀

   I mångt och mycket så är ju MPW och OHI väldigt liknande investeringar. Båda sysslar med fastigheter och båda sysslar med uthyrning av hälso- och sjukvårdsfastigheter, även om OHI mer riktar sig mot ålderdomshem medan MPW äger regelrätta sjukhus i mångt och mycket.

   Jag ägde både OHI och MPW och valde mycket riktigt som du uppmärksammade att gå ur OHI för ett par månader sedan. Mitt resonemang då var baserat på deras estimerade räntetäckningsgrad baserat på justerat EBITDA för deras hyresgäster, vilket uppgick till 104%, och jag tolkade det som att stora delar av deras portfölj riskerar få svårt med hyran framöver speciellt som denna siffra sjunkit kraftigt kvartal för kvartal det senaste. Det hittar du i rapporten här (sök på EBITDAR):
   https://www.omegahealthcare.com/investors/news-events/press-releases/detail/296/omega-reports-fourth-quarter-and-full-year-2022-results
   En annan viktig faktor för mig var att jag kunde sälja OHI till vinst, det var enkelt för mig att gå ur och bara välja något annat. REITs är ju, som jag tidigare skrivit om, investeringar av lite högre risk.

   Det finns flera anledningar till att jag är kvar i MPW. För det första så såg jag inte problemet komma på samma sätt. Steward utgör 26% av portföljen, Prospect 11%, och SimplySafeDividends lade ut en lista på motsvarande värden hos MPWs hyresgäster som du hittar här:
   https://www.simplysafedividends.com/world-of-dividends/posts/5691-mpw-s-dividend-pressure-rises-as-third-largest-tenant-may-not-pay-rent-this-year
   Där majoriteten av hyresgästerna tycks ha haft en betydligt bättre räntetäckningsgrad än 1,04x de senaste 12 månaderna åtminstone.
   Dessutom så skulle utebliven hyra från Prospect enbart innebära förlust av 10% av totalintäkterna och motsvarande maximalt någonstans runt 10% av utdelningen. Då MPW har handlats ned så kraftigt utan något egentligt realiserat tapp i förvaltningsresultat/FFO ännu så ser det fortfarande billigt ut, och mitt inköpspris ligger fortfarande på 75% av vad bolagets pris borde bli om de handlades till sin snitt P/FFO. Så tror man på en vändning för bolaget framöver ser det vansinnigt billigt ut.

   Problemet blir ju just det första jag nämnde: Jag såg inte detta komma. Vad är det som säger att där inte finns problem hos andra hyresgäster till MPW som jag inte är varse? Detta är anledningen till att jag inte köpt mer och snittat ned mig trots en utdelning som med förlust på 11% skulle vara över 10% DA. Räntor är ju som de är just nu.

   Så det är lite där jag står, och jag kommer att följa utvecklingen i MPW framöver noga. Visar det sig att fler och fler hyresgäster inte klarar betala så kommer jag att gå ur, antagligen till stor procentuell förlust (vissa företag går ju ned i pris av god anledning). Gör de inte det så kommer jag missa ett kanonköpläge, men samtidigt inte tagit risker jag inte vill. Och min position är inte stor i bolaget. Varken OHI eller MPW är dock bolag som jag skulle rekommendera någon som vill ha trygga investeringar att placera i, oavsett hur direktavkastningen ser ut 🙂

   Trevlig helg!

   1. Tack för ett så utförligt svar! Helgen var trevlig nog men veckorna är mer spännande 😉

    Det ger mig väldigt mycket tankearbete som känns nyttigt när jag läser det du skriver. Också upplysande kommentarer om skillnaden mellan de båda bolagen ifråga. Sen är man ju förstås begränsad i tid och möjlighet vad gäller att gräva vidare i enskilda investeringar.

    Min fråga grundade sig mycket på att jag själv valde att, trots farhågor i OHI, ligga kvar med min position. Den är marginell, således tolererar jag mer risk i just den placeringen.

    Jag frågar mig i detta nu hur (relativt sett) relevant räntetäckningsgraden är för dessa hyresgäster. (OBS: Här har jag alltså inte grävt vidare i aktuella bolags finanser.) Hyresgäster generellt saknar ju i vart fall lån/räntor relaterat till fastighetsinvesteringar. Mer väsentligt är väl i och för sig hur kapitalintensiva bolagen är i övrigt och vilka kassaflöden de har. Måttet ränteteckningsgrad tar väl eg. inte hänsyn till kassaflöde utan räknas på EBIT? (Här är mina 20 år gamla ”kunskaper” alldeles för rostiga för att säga säkert).

    En kudde för aktuell risk i OHI kan väl i vart fall tänkas vara att de underliggande vårdbolagens något mindre exalterande verksamhet utifrån sett torde tuffa på som vanligt, kunderna borde inte försvinna här… Hur deras intäktsströmmar faktiskt ser ut i praktiken, hur avtal och prissättning (prisökningar?) ser ut/påverkas av makro vet jag ej (renodlat eller mix av privat/försäkring/offentlig finansiering?).

    Om man ser utifrån en jämförelse mellan sjukhusverksamhet och äldreomsorg i Sverige skulle jag anta att den förra är långt mycket mer kapitalintensiv. Så, begränsat till ränteteckningsgrad som investeringsfaktor borde man kräva mer av MPW:s kunder, som jag förstår att du också gjort.

 2. Tack för att du delar med dig! Förluster har vi nog alla i portföljer. Hos mig är det följande (som jag väljer att behålla):
  Embracer -28%
  Securitas -22%
  Castellum -11%

  Har man väldiversifierad portfölj så gör det inget att några aktier faller lite i kurs, dom andra drar upp portföljen ändå. Sedan ska man titta på siffror och utvärdera löpande. Så länge alla dom innehaven du har på minus gör vinst, behåll. Blir det förluster flera kvartal i rad hade jag sålt.

  1. Hej du! 😀

   Jag tycker att det är viktigt att vara transparent med att portföljen både kan gå upp och ned, jag skriver vad jag säljer och köper, varför och vilka resultat jag gör. Man skulle kunna argumentera för att det mest transparenta hade varit att lägga ut hela portföljen, men jag tycker det riskerar att bli missvisande och förvirrande eftersom priset jag betalar är en så himla viktig komponent i det hela och vad som var bra pris förra veckan inte säkert har lika bra pris idag.

   Det gör mig ingenting om jag har ett antal innehav (eller hela portföljen i det rådande ekonomiska läget) som ligger under vatten så länge jag ser att mina bolag fortsätter att prestera på det vis jag förväntar mig, det vill säga att min investeringsteori håller. Om min teori bevisas inte stämma så säljer jag, vinst eller förlust, för att jag inte längre kan lita på innehavet. Förluster och minskade vinster kan också vara en okej del av den processen på kort sikt om man tänker långsiktigt, men det viktiga är att förstå varför det sker och vad man kan förvänta sig av det (typ som med Intel).

   Passade förresten på att plocka upp några fler Medifast (MED) idag. Det är svårt för ett bolag utan skulder att gå i konkurs 😉

   Dr. Dividend

   1. Top five for me
    Alb 66.8%
    Chevron 65% took profits
    LMT 42.4*
    Cost 27.9%
    CAT 25.5
    MCD 21.4%

    Top dumpster fires
    Mpw 45.9
    Intel 41.2
    MED 34.1%
    whR 30.9%
    Trow 29.3

     1. Hey Dan!

      Thanks for sharing! Looks like we had some similar crashes in our portfolios recently 😀

      Are you staying with it or cutting your losses going forwards?

      Dr. Dividend

     2. Honestly, with the recent news on the rates going up. I’m digging into those that have a lot of debt and making some decisions. Whirlpool did not raise the dividend on schedule. I might cut the position. Intel I have an exit strategy. Another one is advanced auto parts not on the list but close contender. Retail stores have been pushed to the brink.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *